Разликата между дух, душа и ум

Знам че много хора се занимават с духовно развитие, и това щеше да бъде много хубаво, ако имаше какво да се развива. Въпреки че за много хора дух и душа е все тая, съществува една малка разлика между тях. Душата е пълнежът на един човек, съставен от неговите мисли, чувства, памет, миналото и бъдещето му. Духът е движещата сила. И ако духът е силата за движение или действие, то душата е посоката. Още от древни времена се знае, че духът е неизменен и безпристрастен и няма какво да му се развива или завива. Ако се говори за някакво развитие, то може да се отнесе само към душата, тоест може да има само душевно развитие, душевна промяна. Промяната на душата е промяна на посоката на движение / начинът на живот. Умът е пространството в което се намира душата и чрез който можете да конструирате и да променяте душата си. На много хора им пречи ума и са против него, въпреки че ежедневно го използват.


Ако искате да промените себе си и живота си, не би трябвало да отричате нищо от това, което сте. Всичко може да ви бъде в помощ. Невъзможно е да се промените към по-добро, когато сте в конфликт със себе си. Също не е възможна промяна, когато градите живота си върху заблуди. Затова трябва да преосмисляте постоянно това, което сте научили до сега и на което сте базирали живота и разбиранията си. Да оспорите всичките си знания многократно, като имате в предвид че оспорването не е отричане. В резултат на това всичките ви лъжи и заблуди ще започнат да рухват. Ще остава само истината, тъй като тя е неоспорима и непоклатима. Разликата между лъжата и истината е, че лъжата е двустранна и делима, а истината е единна и неделима.

© 2018 Робство и свобода