Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lighglqe/robstvoisvoboda.com/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Първото ограничение - въведение

Това е първото ограничение, делящо ни от свободата. Ограниченията са осем, от които първите две имат по пет характеристики. Когато започнем да преодоляваме едното ограничение, ще започнем да виждаме и да преодоляваме следващото заедно с предишното. С първото ограничение приключваме когато приключим с последното.

Това ограничение е изградено от задълженията ни към света. Чрез преодоляването му намалява влиянията на света,  съпротивлението ни към света, борбата срещу ставащото около нас и с нас. Установяваме мир в нас и около нас.

Има два начина да обърнем внимание на положението ни.


Единият е принудителния, когато животът ни постави на колене и в следствие на удара който ни е нанесъл изпаднем в шок. Съществуването е перфектно и нанася ударите си точно тогава, когато въобще не очакваме. Тогава в следствие от шока изгубваме всякакви опорни точки и всякакви надежди. Бъдещето престава да съществува. Всичките ни планове се сриват. И това е момента от който можем да тръгнем по този път.
Другият начин е доброволният, и е по-добрият и успешен. Той е следствие от лично решение и няма нещо което да ни принуждава да го правим.

 В началото тръгнах по този път по принудата на първия начин, но след време последваха колебания, отказване и започване отново. Докато след време, когато нямаше принуда използвах вторият начин. Той си прилича с първия, но разликата е че доброволно престанах да протестирам и да се боря със случващото се. Престанах да се надявам, да очаквам, и да правя планове за бъдещето. Използвах волята си за да престана. Използвах и паметта си за да си припомням постоянно какво съм решил.

Лично за себе си установих, че не възможно да се надявам или да очаквам нещо да се случи и същевременно да пътувам към неизвестното. Установих че не е възможно да правя планове за бъдещето и да се движа към настоящето. Интересът към неизвестното анулира страхът от него.

 

© 2018 Робство и свобода