Първото ограничение на свободата - трета част

В  резултат на това, че започнах да се откривам и да бъда това, което съм, започна да се открива пред мен и следващата стъпка. Установих че следващата причина да съм далеко от щастието и свободата е да не приемам всичко, да се отказвам от предложенията. Тази част се отнася за съгласиeто ми да участвам в живота. А животът е низ от предложения.

Както всеки човек, в малка или голяма степен съм избирал какво да приема и какво да откажа. Но в тази част изборът започна да става излишен, тъй като идва времето на съгласието. За човек който не е навлязъл в предишните две части, приемането на всички предложения може да бъде много опасно. За всяко предложение си има причина, а причините са в самият човек. Тези причини ще намаляват, като отстраняването им започва още в първата част. Целта на предложенията е да си помогнем в развитието си в зависимост от това накъде се движим - към себе си или към света. Предложенията ще са или за образа в който сме се въплътили, или лично за нас ако сме започнали да се откриваме.


Съгласяването ми с предложенията значи, че се съгласявам да участвам в предстоящата ситуация, нищо повече. Не значи че се съгласявам и приемам всичко което съм видял и чул. За какво съм в дадената ситуация и какво следва да направя, няма откъде да знам, нито има кой да ми каже. Тези неща се научават и се вземат решения през времето на протичане на ситуацията. Предложенията не идват само отвън, нито пък аз съм бил в положение на чакащ. Налагало се е намирам или да създавам ситуациите, а не да чакам те да ме намират или някой друг да ги създава. Някои предложения се състоят в това аз да ги предложа на себе си.

Когато навлязох в тази част всички предложения към мен бяха само в моя полза. Целта на някои разбирах преди да се съглася, а други разбирах по-късно. Започнах да имам всичко необходимо за да продължа напред - всякакви материални и нематериални средства като сведения, пари, хора, ситуации. Тук ще подчертая за да не се обърка някой - имам толкова колкото ми е необходимо наистина, без това да е плод на ограничения, и не толкова че да се затрупвам със средства. Не съм си въобразявал че по този път ще ми се изсипят огромни богатства и ще заживея в лукс и разкош, нито това ми е било целта. Разполагането със средства не е цел, а следствие от този път. Не съм очаквал нищо определено, просто ми беше интересно какви резултати ще последват...

 

© 2018 Робство и свобода