Първото ограничение на свободата - четвърта част

  В резултат от това, че навлязох в съгласие с това което ми предлага живота, започна да се открива пред мен и следващата част. След като от предишната част имам всички необходими средствата, то следва да се науча да ги използвам правилно за да продължа напред. Тази част засяга боравенето с предоставените ми средства в настоящите ситуации. Всяка една ситуация в която се озовавах се различаваше от предишната по сложност и възможни изходи и и чрез решаването им започнах да се уча да мисля всеобхватно. Всяка една ситуация се състои от средства и участници.        Ситуацията съществува за да можем да сглобим картината на истината в нея. При правилно сглобяване ще видим тази истина, както и това че тя се явява час от друга по-дълбока истина. Истината освобождава!
Ситуацията съществува и като задача, която ако решим се отваря вратата към следващата и можем да преминем напред. Двете значения се преплитат във всяка ситуация.
  Признакът че съм излязъл от нея е лекотата и спокойствието което следва, както и това че ситуация с такова значение повече не се повтаря. Една ситуация може да се реши по различни начини. Начините се различават по реда на решаването и по използваните детайли и средства. От тях зависи бързината на решаването. Използването на малкото, но основни детайли и средства, както и правилният ред са ми спестявали винаги времето и силите.
Резултатът от тази част е, че се научавам да решавам самостоятелно ситуациите, в които участвам.

© 2018 Робство и свобода