В следствие от трайното ми установяване в четвърта част се отвори пред мен и петата част. Тя се отнася до спирането на използване на готови решения от всякакъв характер. Това се отнася до всичко готово - мисли, чувства, идеи, материални и нематериални средства. Тъй като в предишната част започнах да решавам ситуациите за да премина през тях, то това не можеше да стане шаблонно с готови решения. По този път всичко е неповторимо и готовите решения не само че не ми вършат работа, но и могат да ме подведат и да си загубя излишно времето. От тази гледна точка започнах да се старая да не използвам готови решения, а сам да измислям необходимите. След като съм започнал да решавам самостоятелно ситуациите, следва да спра да използвам готови решения. Установих че нямам нужда от готови решения и в резултат на това спрях да събирам, внасям и трупам такива.
В резултат от трайното спиране започнах да виждам по-ясно това с което вече разполагам.
Това е последната част на първото ограничение.

  В резултат от това, че навлязох в съгласие с това което ми предлага живота, започна да се открива пред мен и следващата част. След като от предишната част имам всички необходими средствата, то следва да се науча да ги използвам правилно за да продължа напред. Тази част засяга боравенето с предоставените ми средства в настоящите ситуации. Всяка една ситуация в която се озовавах се различаваше от предишната по сложност и възможни изходи и и чрез решаването им започнах да се уча да мисля всеобхватно. Всяка една ситуация се състои от средства и участници.        Ситуацията съществува за да можем да сглобим картината на истината в нея. При правилно сглобяване ще видим тази истина, както и това че тя се явява час от друга по-дълбока истина. Истината освобождава!
Ситуацията съществува и като задача, която ако решим се отваря вратата към следващата и можем да преминем напред. Двете значения се преплитат във всяка ситуация.
  Признакът че съм излязъл от нея е лекотата и спокойствието което следва, както и това че ситуация с такова значение повече не се повтаря. Една ситуация може да се реши по различни начини. Начините се различават по реда на решаването и по използваните детайли и средства. От тях зависи бързината на решаването. Използването на малкото, но основни детайли и средства, както и правилният ред са ми спестявали винаги времето и силите.
Резултатът от тази част е, че се научавам да решавам самостоятелно ситуациите, в които участвам.

Страница 2 от 2

© 2018 Робство и свобода